Faculty & participants

‘Organisation with care’ nemen wij letterlijk. Dit betekent dat a punto zorgt voor de Faculty. Briefing van de sprekers, organisatie van reis en verblijf, shuttle dienst, technische ondersteuning van de presentaties, … a punto kan ook op zoek gaan naar de meest geschikte dagvoorzitter die bij de toon van uw congres past.

Een duidelijke communicatie naar de deelnemer toe is het visitekaartje van uw evenement. Registratie, facturatie, opvolging, nazorg, sociaal programma, lokaal transport en verblijf zijn cruciaal voor een geslaagd congres.

 

‘Organisation with care’ we take literally. This means that a punto ensures the Faculty. Briefing of speakers, organization of travel and accommodation, shuttle service, technical support of the presentations … a punto can also look for the most appropriate presenter matching the tone of your conference.

A clear communication to the attendee is the business card of your event. Registration, billing, monitoring, follow-up care, social program, local transport and accommodation are crucial for a successful conference. speakers management